odbočenie z prihlášky úžitkového vzoru na patentovú prihlášku

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO, patent
Definícia: využíva sa v takom prípade, ak prihlasovateľ v priebehu konania o prihláške usúdi, že ochrana úžitkovým vzorom nebude postačovať, napr. ak predmet ochrany bude využiteľný na dlhšie obdobie – čo umožňuje patentová ochrana
Zdroj: PODĽA: Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva. Bratislava: Iura Edition 1998.

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o úžitkových vzoroch).


Príbuzné termíny: odbočenie z patentovej prihlášky na prihlášku úžitkového vzoru