odbočenie z patentovej prihlášky na prihlášku úžitkového vzoru

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO, patent
Definícia: využíva sa napr. v prípade, ak bola podaná iba patentová prihláška a tá bola zamietnutá alebo konanie o nej bolo zastavené, napr. z dôvodu nepodania žiadosti o úplný prieskum v zákonom stanovenej lehote
Zdroj: PODĽA: Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva. Bratislava: Iura Edition 1998.

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o úžitkových vzoroch).


Príbuzné termíny: odbočenie z prihlášky úžitkového vzoru na patentovú prihlášku