ochranná známka Európskej únie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, priemyselné vlastníctvo, OCHRANNÁ ZNÁMKA
Definícia: ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Európskej únie
Zdroj: Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 154/1, 16. 6. 2017).

Príbuzné termíny: ochranná známka¹, medzinárodná ochranná známka