mnohovýznamovosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: masové komunikácie, lingvistika
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: PODĽA: Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004.

Synonymum: polysémia
Príbuzné termíny: sémiotika, teória kódovania a dekódovania