marketing životného štýlu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: aplikovaný marketing na oblasť životného štýlu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Príbuzné termíny: aplikovaný marketing, spotrebiteľ, marketing osôb
Poznámka: Životný štýl sú vzory, podľa ktorých jednotlivci/osoby/spotrebitelia žijú.