manažér predaja

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj, organizácia podniku
Definícia: manažér zodpovedný za plánovanie, organizovanie, riadenie predaja a kontrolu funkcie personálneho riadenia
Zdroj: PODĽA: Bennet, P. D.: Dictionary of Marketing Terms. Chicago: NTC Business Books American Marketing Association 1995.

Príbuzné termíny: manažér
Cudzojazyčný ekvivalent: en: sales manager