manažér

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, organizácia podniku
Definícia: vedúci zamestnanec poverený vedením určitej organizačnej jednotky
Zdroj: PODĽA: Clemente, N. M.: Slovník marketingu. Brno: Computer Press 2004.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: manager