manažér podpory predaja

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, organizácia podniku
Definícia: manažér, ktorý zodpovedá za rozvoj a aplikáciu programu podpory predaja
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: manažér
Cudzojazyčný ekvivalent: en: sales promotion manager