manažér ochranky a údržby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, organizácia podniku
Definícia: manažér, ktorý zodpovedá za ochranu obchodnej jednotky a za udržanie bezpečného chodu obchodnej prevádzky z hľadiska technického zabezpečenia
Zdroj: PODĽA Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: manažér
Cudzojazyčný ekvivalent: en: maintenance and security manager