manažér ambientu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, organizácia podniku, výrobková diverzifikácia
Definícia: manažér zodpovedný za oddelenia predaja nápojov, zaváranín, konzerv, a oddelenie drogérie
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: manažér predaja
Poznámka: Vymedzenie okruhu tovarov označovaných ako ambient zatiaľ nie je jednoznačné a približne zodpovedá doplnkovým, nie každodenným potravinám a drogériovým výrobkom nakupovaným na určité príležitosti.