manažér ľudských zdrojov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, organizácia podniku
Definícia: zodpovedá za personálne riadenie, nábor pracovníkov, štruktúru zamestnancov, tvorbu pracovných podmienok, sociálne programy a pod.
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: ľudské zdroje
Cudzojazyčný ekvivalent: en: human resources manager