ľudské zdroje

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia
Definícia: celý ľudský potenciál, ktorý tvorí nielen počet a štruktúra zamestnancov, ale i také aspekty, ako sú vzdelanosť, kultúra, medziľudské vzťahy, schopnosť spolupráce, vnímanie sociálnych a ekologických faktorov
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: ľudský potenciál, ľudský kapitál
Cudzojazyčný ekvivalent: en: human resources