ľudský potenciál

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia
Definícia: celková schopnosť, spôsobilosť, možnosť ľudí pracovať
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: ľudské zdroje
Cudzojazyčný ekvivalent: en: human potential, en: human power