manažér čerstvých potravín

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, organizácia podniku, výrobková diverzifikácia
Definícia: manažér zodpovedný za oddelenia ovocia a zeleniny, mäsa, lahôdok a pekárenských výrobkov
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: manažér predaja