maloobchodná prevádzka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, maloobchod, predaj
Definícia: odbyt tovaru konečným spotrebiteľom cez maloobchodné jednotky
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: maloobchodná jednotka