maloobchodná jednotka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, maloobchod, predaj
Definícia: stavebný objekt predajní, veľkopredajní, obchodných domov, družstevných nákupných stredísk, alebo časti iných objektov, ktoré slúžia tomuto účelu podľa platných predpisov riadiacich orgánov obchodu
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: odborová norma ON 73 54 52