maloobchod s potravinami

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj, maloobchod
Definícia: oblasť obchodu, ktorá sa zaoberá bezprostredným predajom potravín a požívatín konečným spotrebiteľom
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: maloobchod