malígne nádory

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárska diagnóza, choroba, rakovina
Definícia: nádory vyznačujúce sa atypiou, anapláziou, infiltratívnym rastom s deštrukciou okolitého tkaniva a metastázovaním
Zdroj: PODĽA: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Synonymum: zhubné nádory
Príbuzné termíny: nádor, karcinóm, atypia, anaplázia, metastázovanie
Cudzojazyčný ekvivalent: la: tumores (oris, m.) maligni
Poznámka: 1. atypia – a) rýchla progresia, ktorá sa spája so zvýšeným počtom mitóz vrátane atypických s poruchou roviny delenia, vznikom viacpólových (často 3-pólové) mitózy, pri ktorých sa chromozómy namiesto diasteru zoraďujú do formácie "Y", s nepravidelnými deleniami, čo má za následok anizonukleózu (nerovnako veľké jadrá) a polymorfiu jadier (ich nerovnaký tvar); b) anomálne jadierka; c) časté zmeny chromozómov s odlišným obsahom DNA a polyploidiou; d) porušený pomer jadra k cytoplazme v prospech jadra; e) polymorfia buniek (rôzna veľkosť a rozdielny tvar buniek); f) polychromázia a bazofília buniek pri zmnožení ribozómov; 2. anaplázia – strata schopnosti diferenciácie buniek alebo znížená schopnosť diferenciácie.