makrologistický systém

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: predstavuje vlastné okolie, do ktorého je mikrologistický systém a logistická organizácia zabudovaná
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: logistika podniku, mikrologistický systém, logistická organizácia