korešpondenčná teória pravdy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: teória pravdy, ktorá tvrdí, že výrok je pravdivý vtedy, ak mu zodpovedá stav vecí, ktoré opisuje
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: A podobne korešpondenčná koncepcia pravdy, podľa ktorej pravda je (v ideálnom prípade úplnou) zhodou nášho poznania s tým, aký je, resp. bol objekt sám osebe nezávisle od nášho poznania a predtým, než sme ho poznali.
Zdroj kontextu: VIŠŇOVSKÝ, E.: Pragmatizmus ako ontologický realizmus a filozofická antropológia. In: Filozofia, roč. 55, č. 6, 2000, s. 502-506.
Príbuzné termíny: pravda, výrok
Cudzojazyčný ekvivalent: en: correspondence theory of truth
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Teoria+pravdy+korespondencna