konsolidácia zásob

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: zoskupovanie položiek zásob pokrývajúcich určitý dopyt
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: konsolidácia zásielok, združovanie zásielok, prepravná konsolidácia, skladová konsolidácia, prechodná konsolidácia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: inventory consolida­tion