konsolidácia zásielok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia, skladovanie
Definícia: kombinácia dvoch alebo viacerých dodávok s cieľom dosiahnuť nižšie dopravné sadzby, t. j. nižšie dopravné náklady na meraciu jednotku výrobku
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: združovanie zásielok
Príbuzné termíny: konsolidácia zásob, prepravná konsolidácia, skladová konsolidácia, prechodná konsolidácia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: shipment consolidation