kompetentný dostupný trh

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: zákazníci, ktorí majú i kompetenciu na nákup
Zdroj: PODĽA: Kotler, Ph.: Marketing, management. Praha: Grada Publishing 2001.

Príbuzné termíny: trh, dostupný trh