dostupný trh

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: potenciálni zákazníci, ktorí majú o daný produkt záujem, dostatok finančných prostriedkov a je im z hľadiska vzdialenosti tento produkt dostupný
Zdroj: PODĽA Kotler, P.: Marketing Management. Praha: Grada Publishing 2001.

Príbuzné termíny: trh