koherenčná teória pravdy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: teória pravdy, ktorá vychádza z toho, že podmienkou pravdivosti je, aby výrok zodpovedal ostatným, už prijatým poznatkom a teóriám a neprotirečil im
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Ak niekto popiera, že zmyslová skúsenosť vytvára bázu poznania, a tvrdí, že myšlienka - racionálne odvodenie - nás samo vedie k pravde o realite (ako to robia svojím spôsobom Platón, Hegel i sám Bradley), tak koherenčná teória pravdy je podstatnou súčasťou jeho epistemológie.
Zdroj kontextu: SZOMOLÁNYI, J.: Filozofické otázky logiky (I). In: Organon F, roč. 9, č. 3, 2002, s. 344-352.
Príbuzné termíny: pravda, výrok
Cudzojazyčný ekvivalent: en: coherence theory of truth
Poznámka: Ktorákoľvek nová veta je pravidvá, ak môže byť zaradená do systému bez toho, že by narušila jeho vnútornú neprotirečivosť. Byť pravdivým, znamená byť prvkom neprotirečivého systému.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Teoria+pravdy+koherencna