klasifikácia spotrebného tovaru

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: podľa nákupných zvyklostí delíme spotrebný tovar na tovar dennej spotreby, tovar dlhodobej spotreby, špeciálny tovar a nehľadaný tovar
Zdroj: Kotler, Ph., Keller, K. L.: Marketing, management. 2007.

Príbuzné termíny: spotrebiteľ, zákazník
Poznámka: Tovar dennej spotreby spotrebiteľ nakupuje často, okamžite a s minimálnym úsilím. Tovar dennej spotreby možno ďalej členiť na bežný spotrebiteľský tovar, ktorý spotrebitelia kupujú pravidelne. Impulzívny tovar je nakupovaný bez akéhokoľvek plánovania alebo usilovného hľadania. Tovar naliehavej potreby je kupovaný v situáciach urgentnej potreby. Tovar dlhodobej spotreby je tovar, ktorý spotrebiteľ v procese výberu a nákupu obyčajne porovnáva na základe vhodnosti, kvality, ceny a štýlu. Možno ho ďalej členiť na homogénny tovar dlhodobej spotreby, ktorý si je podobný kvalitou, ale je rozdielny v cene až natoľko, že sa oplatí robiť porovnanie a heterogénny tovar dlhodobej spotreby sa odlišuje vo výrobkových rysoch/črtách a službách, ktoré môžu byť dôležitejšie ako cena. Špeciálny tovar má jedinečné charakteristiky alebo značkovú identifikáciu, pre ktoré je značné množstvo zákazníkov ochotných vyvinúť zvláštne nákupné úsilie. K špeciálnemu tovaru nepatrí porovnávanie a zákazníci investujú čas len k dosiahnutiu dealerov, ktorí požadované výrobky ponúkajú. Dealeri nemusia mať výhodné lokality, ale musia perspektívnych zákazníkov o svojich lokalitách informovať. Nehľadaný tovar je taký tovar, o ktorom spotrebitelia nevedia alebo o jeho získaní neuvažujú. Klasickými príkladmi známeho, ale nehľadaného tovaru sú životné poistky, miesta na cintorínoch, náhrobky a encyklopédie. Nehľadaný tovar vyžaduje reklamu a podporu osobného predaja.