karcinóm pošvy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárska diagnóza, choroba, rakovina
Definícia: rôzne diferencovaný spinocelulárny karcinóm, ktorý má makroskopicky hroznovitý vzhľad a pozostáva zo zmesi nezrelých mezenchýmových a epitelových štruktúr, zakotvených v maternici alebo panvovom dne
Zdroj: PODĽA: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Príbuzné termíny: nádor, tumor, rakovina, karcinóm, Grawitzov nádor, lamprocytárny karcinóm, karcinóm z obličkových buniek, svetlobunkový karcinóm obličiek, choriokarcinóm
Cudzojazyčný ekvivalent: la: carcinoma (tis, n.) vaginae
Poznámka: Postihuje najmä staršie ženy. Je pomerne zriedkavý.