karcinóm obličiek

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárska diagnóza, choroba, rakovina
Definícia: histologicky ide o najčastejší adenokarcinóm a tretí najčastejší nádor urogenitálneho systému
Zdroj: PODĽA: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Synonymum: hypernefróm, hypernefroidný karcinóm
Príbuzné termíny: nádor, karcinóm, adenokarcinóm, Grawitzov nádor, svetlobunkový karcinóm obličiek
Cudzojazyčný ekvivalent: la: carcinoma (tis, n.) renis
Poznámka: Častejšie postihuje mužov ako ženy (2 – 3:1), najčastejšie vo veku 50 – 60 rokov. V ostatnom čase sa posúva veková hranica výskytu do mladšieho veku.

Histologicky sa rozlišujú tri typy karcinómu obličiek: 1. karcinóm zo svetlých buniek s jemnou alebo vakuolizovanou cytoplazmou, obsahujúcou cholesterol a iné lipidy a glykogén; 2. karcinóm z väčších granulárnych buniek s tmavšou cytoplazmou, tmavšími, pozdĺžnymi jadrami; 3. karcinóm zo sarkomatoidných buniek, ktoré sa podobajú fibroblastom, radbomyoblastom a lipoblastom; takmer vždy sa v ňom nachádzajú aj ložiská zo svetlých buniek; je prognosticky najmenej priaznivý. Podľa spôsobu rastu sa rozlišuje tubulárny (acinárny), papilárny (cystický) a solídny typ (prognosticky najmenej priaznivý typ). V tom istom nádore bývajú prítomné viaceré rastové typy. Karcinóm obličiek metastázuje do regionálnych paraaortálnych a parakaválnych i vzdialených lymfatických uzlín. Hematogénne metastázuje najčastejšie do pľúc, kostry, pečene, mozgu a iných orgánov. Asi 30 % pacientov má v čase diagnostiky už prítomné metastázy.