kancelária na kontrolu príjmu a expedície tovaru

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: maloobchod, skladovanie
Definícia: súčasť skladovej časti maloobchodnej jednotky
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: maloobchodná jednotka, skladová časť maloobchodnej jednotky