jednotková cena

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, ceny
Definícia: konečná cena vrátane DPH a všetkých ostatných daní za kilogram, za liter, za meter, za meter štvorcový, za meter kubický výrobku alebo za inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa v danom členskom štáte pri predaji konkrétneho výrobku
Zdroj: PODĽA Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 9. augusta 2002 o spôsobe označovania výrobkov cenami

Príbuzné termíny: cena