intuitivizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofický smer, ktorý proti racionálnemu poznaniu stavia bezprostredné postihovanie skutočnosti, založené na intuícii
Zdroj: PODĽA Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.

Kontext: Keďže podľa intuitivistickej noetiky je každé poznanie nazeraním (t. j. intuíciou) vecí osebe, intuitivizmus vedie k zásadnému prehodnoteniu (novo)kantovskej tradície a učenia o nepoznateľnosti vecí v ich bytí nezávislom od poznávajúceho vedomia.
Zdroj kontextu: MORNÁR, P.: K charakteristike intuitivizmu vo filozofii N. O. Losského. In: Filozofia, roč. 58, č. 9, 2003, s. 589-611.
Príbuzné termíny: intuícia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: intuitionism
Poznámka: Hlavnými predstaviteľmi sú: Schelling, Schopenhauer, Bergson.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Intuitivizmus