intuícia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: okamžité postihnutie podstaty skúmaného javu
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Na zmyslové a ne-zmyslové entity, ktoré majú časo-priestorovú alebo časovú formu a ktoré Losskij nazýva termínom reálne bytie, sa zameriavajú zmyslová intuícia (čuvstvennaja intuicija) a ne-zmyslová intuícia (nečuvstvennaja intuicija).
Zdroj kontextu: MORNÁR, P.: K charakteristike intuitivizmu vo filozofii N. O. Losského. In: Filozofia, roč. 58, č. 9, 2003, s. 589-611.
Príbuzné termíny: intuitivizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: intuition
Poznámka: Termín pochádza z latinského intueri (uprene sa pozerať).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Intuicia