internacionalizácia vnútorného obchodu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, vnútorný obchod
Definícia: realizuje sa prostredníctvom internacionalizácie maloobchodnej činnosti na vnútornom trhu jednotlivých krajín
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: internacionalizácia v obchode