internacionalizácia firiem

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, zahraničný obchod
Definícia: expanzia ekonomickej aktivity firiem nad rámec jednotlivých národných hospodárstiev
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: internacionalizácia v obchode