intelektuálny majetok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: zamestnanci, kapitálové statky
Definícia: znalosti a osobnostné potenciály, ktoré je organizácia schopná prostredníctvom svojich zamestnancov pretvoriť na konkrétne hodnoty a zaistiť tvorbu budúcich dôchodkov
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: intelektuálny kapitál, ľudský kapitál