intelektuálny kapitál

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: zamestnanec, kapitálové statky
Definícia: tvorí zásoby a toky znalostí v organizácii
Zdroj: https://managementmania.com/sk/intelektualny-kapital

Príbuzné termíny: intelektuálny majetok, ľudský kapitál
Poznámka: Intelektuálny kapitál organizácie v sebe zahŕňa: ľudský kapitál, organizačné kapitál a sociálny kapitál.