integrálna logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nesprávny termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: integrovaná logistika
Cudzojazyčný ekvivalent: en: integral logistics