inovátori

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, spotrebiteľ
Definícia: zákazníci, ktorí sú podľa klasifikácie prijímateľov na základe relatívneho času prijatia inovácie odvážni, skúšajú nové produkty a sú schopní riskovať
Zdroj: PODĽA: Kotler, P. — Armstrong, G.: Marketing. Bratislava: SPN 1992.

Príbuzné termíny: typológia zákazníkov