hypermarket²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, maloobchodný predaj
Definícia: maloobchodný podnik na Ukrajine obkolesený veľkým počtom satelitných obchodných podnikov — špecializovanými predajňami, bufetmi a parkoviskami
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: supermarket², typológia predajní