hotový výrobok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, výroba
Definícia: komplex hmotných a nehmotných znakov, ktorými sa prvky vyznačujú, pričom výrobok už nepostupuje na ďalšie spracovanie, ale je schopný uspokojovať konečné potreby
Zdroj: PODĽA: Kupkovič, M. a kol.: Kalkulácie a rozpočty. Bratislava: SPRINT vfra 1998.

Príbuzné termíny: výrobok²