horizontálna kooperácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: kooperácia realizovaná kooperačnými partnermi, ktorí patria do toho istého hospodárskeho stupňa, pracujú tak v rovnakom i rôznom sortimentovom zoskupení, odbore či triede, a v určitej lokalite
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: kooperácia v obchode