horizontálna integrácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, vnútorný obchod
Definícia: rozšírenie počtu rovnakých činností podnikov a ich spájanie na jednej úrovni
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: integrácia v oblasti vnútorného obchodu, vertikálna integrácia, diagonálna integrácia