diagonálna integrácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: existencia tzv. pomocných služieb, ktoré nepriamo súvisia s hlavným predmetom činnosti podniku
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: integrácia v oblasti vnútorného obchodu, horizontálna integrácia, vertikálna integrácia