homogénna preferencia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, spotrebiteľ
Definícia: trhový segment, v ktorom všetci zákazníci majú približne rovnaké požiadavky
Zdroj: PODĽA: Kincl, J. a kol.: Marketing podle trhu. Praha: Alfa Publishing 2004.

Príbuzné termíny: trhový segment, typy trhových segmentov