trhový segment

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, podnikanie a súťaž
Definícia: skupina ľudí s homogénnymi potrebami, pre ktorú by mohla organizácia poskytnúť produkt
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: segment trhu