heterogenita trhového segmentu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: vyjadruje mieru vzájomnej odlišnosti nájdených segmentov
Zdroj: PODĽA Kincl, J. a kol.: Marketing podie trhu. Praha: Alfa Publishing 2004.

Príbuzné termíny: trhový segment, homogenita trhového segmentu
Cudzojazyčný ekvivalent: en: heterogenity of market segment