frazeologická bibliografia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov)

Oblasť: lingvistika
Definícia: súhrn záznamov prác a dokumentov, týkajúcich sa frazeológie ako lingvistickej disciplíny a registrácie frazeologických jednotiek jazyka
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. Stimul: Bratislava 1995.

Príbuzné termíny: frazeologické slovníky
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka terminologia/