forma predaja

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj, maloobchod
Definícia: teória obchodu rozoznáva individuálnu obsluhu, samoobsluhu, voľný výber, predaj podľa vzoriek, automatový predaj, zásielkový predaj, ambulantný predaj, kombináciu niekoľkých foriem predaja
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: spôsob predaja
Príbuzné termíny: predaj