forma mzdy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, odmena za prácu
Definícia: spôsob, ktorým je vytvorený celkový výsledok pracovníka v závislosti od jeho výkonu, správania a výsledku činnosti celého kolektívu
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: mzda, základná forma mzdy, doplnková forma mzdy
Cudzojazyčný ekvivalent: en: form of wage
Poznámka: Existuje základná, samostatná a doplnková, nesamostatná forma mzdy (prémie, odmeny, provízie, bonusy, podiely na výsledkoch hospodárenia).