doplnková forma mzdy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia
Definícia: forma mzdy v podobe prémií, odmien, provízií, bonusov, podielov na výsledkoch hospodárenia
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: forma mzdy, časová mzda, úkolová mzda, základná forma mzdy